type-bUncategorized

Adria Pokrivenost

Netrolovi kupci su uglavnom tradicionalne radnje kao farbare, gvožđare, radnje šrafovske robe, stovarišta. Pored farbarskog programa  snabdevamo gotovo sve proizvodjače antifriza na balkanu sa osnovim sirovinama.

Već dugo godina sarađujemo sa preko 700 kupaca.