Netrol visoko ceni Vašu privatnost i u želji da obezbedi njenu zaštitu prilikom prikupljanja, upotrebe, povezivanja, objavljivanja i korišćenja ličnih podataka postupamo u skladu sa Politikom privatnosti.

Opšte informacije

Pre prikupljanja podataka, onlajn prodavnica obaveštava kupca na koga se podaci odnose o sledećem:

▪ onlajn prodavnica je vlasništvo privrednog društva Netrol d.o.o. Viline vode 6; 11 060 Palilula, Beograd

▪ pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka je Netrol d.o.o. Viline vode 6; 11 060 Palilula, Beograd

Glavni cilj prikupljanja i obrade podataka jeste poslovanje onlajn prodavnice, bezbednost korisnika i omogućavanje realizacije kupovine u onlajn prodavnici u skladu sa zakonom.

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno i neophodno za registraciju i kupovinu u onlajn prodavnici kako biste obavili svoju kupovinu. Lice koje je sa onlajn prodavnicom podelilo svoje lične podatke iste može u bilo kom trenutku povući bez obrazloženja.

Prikupljanje i zaštita podataka

Kako bi porudžbine kupaca bile uspešno realizovane, kupci onlajn prodavnici treba da dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona. Prijava i registracija na onlajn prodavnici podrazumeva saglasnost korisnika da mu onlajn prodavnica šalje e-mail, SMS i Viber obaveštenja. U svakom trenutku kupci mogu zahtevati od onlajn prodavnice da više ne koristi njihove podatke u svrhu marketinga.

Onlajn prodavnica preduzima mere predostrožnosti kako bi obezbedila zaštitu podataka o ličnosti koje kupci onlajn prodavnice dele sa onlajn prodavnicom.