Uncategorized

Netrol na sajmu HORECA 2019

Posted on

Ove godine NETROL potvr?uje svoje u?ešc?e kao izlaga? sa italijanskim partenrom firmom FARMICOL s.p.a. na 15. Me?unarodnom sajamu hotelsko-ugostiteljske opreme – HORECA koji c?e se održati u Beogradu, od 21. do 24. februara 2019.HORECA je me?unarodni sajam posvec?en za profesionalnu opremu za turisti?ku i ugosteteljsku privredu koji okuplja vodec?e kompanije u segmentu iz  cele Srbije […]