type-bUncategorized

Adria Pokrivenost

Netrolovi kupci su uglavnom tradicionalne radnje kao farbare, gvož?are, radnje šrafovske robe, stovarišta. Pored farbarskog programa  snabdevamo gotovo sve proizvodja?e antifriza na balkanu sa osnovim sirovinama.

Ve? dugo godina sara?ujemo sa preko 700 kupaca.